Kurs na wózki widłowe

w tym specjalizowane

Kurs na wózki widłowe, w tym specjalizowane uprawnia do obsługi wózków widłowych z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, a także ze zmiennym wysięgiem, z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu (dawna kategoria I WJO).

Wykonując ten kurs, uzyskasz również uprawnienia do obsługi wózków widłowych z dawnej kategorii II i III WJO. Jest to zatem kompletny kurs, oferujący znacznie większe możliwości w zakresie obsługi wózków widłowych w miejscu pracy oraz realizowania bardziej wymagających i odpowiedzialnych zadań z ich udziałem.

Najbliższy termin?
17 lipca 2024
Gdzie?
Poddębice
Jak długo?
3 dni + egzamin
Cena?
1100 zł (brutto) + egzamin
lub zadzwoń: 730 730 242

Nasz wykwalifikowany zespół przeprowadza szkolenia, pozwalające na uzyskanie uprawnień spawania, a także kursy dla operatorów wózków jezdniowych. Zapewniamy odpowiednie przeszkolenie osób, chcących uzyskać wiedzę niezbędną do uzyskania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Jeśli interesuje Cię nasz kurs na wózki widłowe w Poddębicach, możesz wybrać jeden z dwóch zakresów: wózki ogólnego przeznaczenia oraz wózki specjalizowane.

Jakie wymagania należy spełnić, aby wziąć udział w kursie na wózki widłowe?

Aby wziąć udział w kursie na wózki widłowe, należy spełnić następujące wymagania:

  • ukończenie 18 roku życia,
  • posiadanie ogólnego, dobrego stanu zdrowia, który zostanie potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
  • posiadanie wykształcenia co najmniej podstawowego.
  • posiadanie prawo jazdy odpowiedniej kategorii (w przypadku poruszania się wózkiem widłowym po drogach publicznych)

Obowiązujące przepisy, regulujące możliwość korzystania z wózków podnośnikowych, wskazują także na pewne ograniczenia. Do kursu nie mogą przystąpić osoby:

  • posiadające poważne wady słuchu,
  • mające poważne wady wzroku,
  • z ograniczeniem funkcji poznawczych i niektórymi deficytami psychicznymi, cierpiące na inne choroby, które mogą uniemożliwić bezpieczne operowanie wózkiem widłowym, w tym m.in. epilepsję czy problemy z koordynacją psychoruchową

Czy kurs na wózki widłowe przeznaczony jest tylko dla nowicjuszy?

Na kurs z obsługi wózka widłowego może zapisać się każda osoba, która spełni odpowiednie wymagania. Kurs jest idealnym rozwiązaniem na zdobycie nowych umiejętności i zdolności, które mogą przydać się zarówno w pierwszej, jak i kolejnej pracy.

Jeśli nie odpowiada Ci Twój obecny zawód czy kwalifikacje, możesz wykonać oferowany przez nas w atrakcyjnej cenie kurs na wózki widłowe Łódź. Dzięki niemu zdobędziesz cenne na rynku pracy uprawnienia, bez konieczności długotrwałej nauki.  Pozwolą Ci one na staranie się o wygodną, dobrze płatną pracę operatora wózków widłowych.

Czy uprawnienia na wózki widłowe UDT są ważne za granicą?

Uprawnienia na wózki widłowe wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) ważne są wyłącznie na terenie kraju. Oznacza to, że mogą nie być respektowane przez zagranicznego pracodawcę. Niemniej jednak na podstawie zawartych porozumień z Polską, inne państwa mogą uznawać nadawane w niej certyfikaty i kwalifikacje.

Odbycie kursu na wózki widłowe oraz uzyskanie uprawnień UDT jest ważnym krokiem do tego, aby wykonywać pracę jako operator tych urządzeń za granicą. Nawet jeśli zagraniczny pracodawca nie uzna tych uprawnień, odbycie dodatkowego szkolenia, po zaliczeniu kursu i egzaminu w kraju, nie powinno stanowić żadnego problemu.

Jak długo są ważne uprawnienia do obsługi wózków widłowych?

Jeśli ukończysz nasz kurs na wózki widłowe Poddębice oraz zdasz egzamin UDT, uzyskasz uprawnienia do obsługi wózków widłowych ważne 5 lub 10 lat (bezterminowo z koniecznością przedłużania). Krótsze uprawnienia dotyczą obsługi wózków widłowych z wyłączeniem specjalizowanych. Dłuższe wydawane są na obsługę wózków specjalizowanych, tj.  z wysięgnikiem lub możliwością unoszenia operatora wraz z ładunkiem.

Aby przedłużyć uprawnienia dla danej kategorii, należy złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego minimum 3 miesiące przed wygaśnięciem ważności dokumentów. Wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, jeśli przez przynajmniej 3 z ostatnich 5 lat pracowałeś jako operator wózka.

Jaki certyfikat otrzymuje się po kursie na wózki widłowe?

Kurs na wózki widłowe kończy się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Jego celem jest potwierdzenie zdobycia przez kursanta wymaganej wiedzy oraz umiejętności, niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku operatora wózka widłowego. Po zdaniu egzaminu otrzymasz zaświadczenie kwalifikacyjne w postaci plastikowej karty identyfikacyjnej.

Jak wyglądają kursy na wózki widłowe w Łodzi?

Chcesz odbyć kurs na wózki widłowe? Łódzkie województwo to lokalizacja, w której organizujemy nasze szkolenia z tego zakresu. Są to kompleksowe szkolenia, w których trakcie dowiesz się wszystkiego, co jest niezbędne do wykonywania pracy jako operator wózków widłowych. Kursy składają się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Teoretyczne informacje, które zdobędziesz na kursie, dotyczą m.in. zasad obsługi i naprawy różnych typów wózków widłowych, zasad zarządzania ruchem czy bezpieczeństwa. Praktyczna część kursu koncentruje się m.in. na nauczeniu kursantów płynnej jazdy, w tym prawidłowego podnoszenia i transportowania przedmiotów.

Nasze kursy na wózki widłowe trwają kilka dni, a ich celem jest przygotowanie uczestników do zdania egzaminu UDT z wynikiem pozytywnym oraz uzyskania uprawnień w wybranej kategorii.

Ile kosztują oferowane kursy? Czy są dodatkowe opłaty?

Cena kursów na wózki widłowe zależy od wyboru danej kategorii uprawnień, tj. do obsługi wózków ogólnego przeznaczenia lub specjalizowanych. Naszym kursantom zapewniamy atrakcyjne ceny oraz kompleksowe wsparcie przez cały okres szkolenia. Ceny podane zostały w karcie poszczególnych kursów. Są to ceny całkowite, co oznacza, że kursantów nie obowiązują żadne dodatkowe koszty.

Zapisz się wstępnie

lub skontaktuj się z nami
Szkolenia prowadzone są na nowym sprzęcie, w naszym nowoczesnym ośrodku szkoleniowym.
21 lat doświadczenia
Gwarancja jakości
Doświadczona kadra
Nowoczesny sprzęt