Zdanych egzaminów

Statystyki dowodzą, że ponad 98% naszych kursantów pozytywnie zalicza egzaminy UDT dla operatorów wózków jezdniowych, które są organizowane w naszym ośrodku szkoleniowym.

4.9

Opinia według ocen naszych kursantów

Wygodna platforma
e-learningowa

Nasza platforma e-learningowa pozwoli Ci nie tylko utrwalić wiedzę zdobytą podczas kursu stacjonarnego, ale także przygotować się skutecznie do egzaminu UDT. Dzięki meteriałom szkoleniowym oraz testom z puli pytań, które występują na egzaminie, masz pewność, że odpowiednio przygotujesz się do końcowego egzaminu UDT.

Nowoczesny ośrodek
szkoleniowy

W naszym nowoczesnym centrum dysponujemy przystosowaną do nauki halą spawalniczą, która jest wyposażona w specjalistyczne spawarki. Oferujemy również nowoczesną halę szkoleniową dostosowaną do nauki jazdy na wózkach widłowych.
21 lat doświadczenia
Gwarancja jakości
Doświadczona kadra
Nowoczesny sprzęt
Prymus

Sprawdź naszą ofertę

SZKOLENIA TECHNICZNE

Nasza oferta

Kurs spawania oraz kurs na wózki widłowe Poddębice organizowane są przez nasz ośrodek w sposób profesjonalny i skuteczny. Składają się one z części teoretycznej i praktycznej, które pozwalają zdobyć wiedzę niezbędną do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu. Jakie certyfikaty otrzymuje uczestnik kursów? Jak uzyskać uprawnienia spawania i do obsługi wózków widłowych?

Jakie kursy i szkolenia oferujemy w Poddębicach?

Nasz ośrodek szkoleniowy Prymus ma atesty i certyfikaty jakości, które potwierdzają profesjonalne podejście do realizowanych kursów. Organizujemy szkolenia indywidualne, a także skierowane do firm/instytucji. W ofercie ośrodka wyszczególnić należy:

 • kurs spawania Poddębice zgodny z wybraną metodą:
  • MAG — spawanie półautomatyczne w osłonie CO2 (metoda 135),
  • TIG — spawanie w osłonie gazów neutralnych (metoda 141),
  • MMA — spawanie elektryczne, łukową elektrodą otuloną (metoda 111),
 • kurs dla operatorów wózków jezdniowych:
  • na wózki widłowe, z wyłączeniem specjalizowanych,
  • na wózki widłowe, w tym specjalizowane
  • na podesty ruchome i zwyżki

Realizowane przez nasz ośrodek kursy prowadzone są przez doświadczonych instruktorów, którzy mają praktyczny staż w przemyśle. Cechuje ich także odpowiednie podejście do kursantów, umożliwiające przekazywanie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy w sposób skuteczny i przystępny.

Naszym kursantom oferujemy profesjonalne podejście, pełne wsparcie przez cały czas trwania współpracy i atrakcyjne ceny. Przekazujemy także przejrzyste informacje, dotyczące przebiegu kursów oraz uzyskiwanych w ich wyniku certyfikatów i uprawnień

Jakie uprawnienia otrzymuje uczestnik kursu spawania?

Po odbyciu kursu spawania w łódzkim jego uczestnik bierze udział w egzaminie teoretycznym i praktycznym. Jest on organizowany przez Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, posiadający autoryzację, wydaną przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa w zakresie kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego oraz certyfikowania procesów spawalniczych.

Zaliczenie egzaminu umożliwia uzyskanie Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza. Jest to ważny dokument wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą TÜV. Uzyskane w ten sposób uprawnienia spawania są zgodne z normą PN EN ISO 9606, co oznacza, że są one respektowane na całym świecie.

Oprócz świadectwa egzaminu osoba, kończąca kurs spawania Poddębice, otrzymuje również książeczkę spawacza. Nie jest ona jednak dokumentem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje. Umożliwia natomiast zobrazowanie historii kursów i odnowień, które spawacz wykona.

Jak uzyskać uprawnienia spawania Instytutu Łukasiewicza?

Aby uzyskać uprawnienia spawania Instytutu Łukasiewicza, kursant musi zdać egzamin, który składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. W dużym skrócie egzamin teoretyczny polega na odpowiedzeniu na kilka pytań, a egzamin praktyczny wymaga wykonania próbki spawu.

 Warunki egzaminu spawaczy określone zostały w normie PN EN ISO 9606. Zgodnie z nimi uczestnik musi zgłosić się w dniu egzaminu z dowodem tożsamości. Po prawidłowej identyfikacji kursant przystępuje do egzaminu teoretycznego. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Łukasiewicz jest to test, składający się z 15 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Aby zaliczyć tę część egzaminu, uczestnik musi zaznaczyć prawidłowo minimum 11 odpowiedzi.

Podczas części praktycznej egzaminu kursant musi wykonać dwie próbki w określonym złączu. Jedna z nich poddawana jest ocenie wizualnej, a druga jest łamana w celu oceny przełomu pod kątem przetopu. Uzyskanie pozytywnego wyniku obu testów wiąże się z otrzymaniem certyfikatu spawacza Instytutu Łukasiewicz zgodnego z wybranym zakresem.

Jakie uprawnienia otrzymuje uczestnik kursu na wózki widłowe?

Jeśli odbyłeś kurs na wózki widłowe w Łodzi, uzyskasz zaświadczenie o jego ukończeniu. Nie są to jednak uprawnienia czy zezwolenie na wykonywanie pracy na stanowisku operatora wózków jezdnych. Aby takowe uzyskać, każdy kursant musi przystąpić do egzaminu organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia UDT uzyskiwane są w cenie egzaminu.

Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnikowi wydawane jest zaświadczenie kwalifikacyjne w postaci plastikowej karty identyfikacyjnej. Urząd wysyła je pocztą na wskazany we wniosku kursanta adres. Oprócz zaświadczenia obejmującego dany rodzaj urządzenia UDT nie przesyła żadnych dodatkowych dokumentów w formie papierowej.

Jak uzyskać uprawnienia na wózki widłowe UDT?

Pierwszym krokiem do tego, aby uzyskać uprawnienia UDT, jest zapisanie się na kurs na wózki widłowe. Łódzkie województwo to obszar działalności naszego ośrodka szkoleniowego Prymus. Po ukończeniu oferowanego kursu uzyskasz wiedzę i zdobędziesz umiejętności, które umożliwią Ci przystąpienie do egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego.

 Egzamin ten składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Aby przystąpić do testów, kursant musi przedstawić ważny dowód osobisty w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Aby przystąpić do części praktycznej, najpierw należy zdać test teoretyczny. Składa się on z losowo dobieranego zestawu pytań zamkniętych lub otwartych z wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Zaliczenie teorii ma miejsce po udzieleniu przez uczestnika poprawnych odpowiedzi na co najmniej 11 pytań.

 Część praktyczna egzaminu polega na obsłudze wózka widłowego i trwa około godziny. W jej trakcie kursant wykonuje zlecone zadania oraz manewry bezpośrednio przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin praktyczny składa się z dwóch elementów:

 • zaprezentowania w sposób bezpieczny jednej czynności z zakresu OTC (codzienna obsługa wózka widłowego i kontrola stanu technicznego pojazdu),
 • wykonania zadania praktycznego (jazda z paletą po wyznaczonym torze).

Uczestnik nie ma możliwości poprawy czynności OTC. Błędne jej wykonanie, a także wystąpienie dwóch błędów lub niewykonanie zadania praktycznego oznacza uzyskanie negatywnego wyniku egzaminu. Zdanie obu testów wiąże się natomiast z uzyskaniem uprawnień, czego potwierdzeniem jest wydawane przez UDT zaświadczenie kwalifikacyjne.